TRIHLAV

FIXLUJEME REALITU OD 1997

Prevrat na Rožňavsku 1918-1919

Dr. Vincent Pacelt

Predslov

S odstupom času opäť ožíva záujem o rušný a významnými udalosťami priam prekypujúci rok 1919 a častejšie se ozýva otázka, ako to všetko vtedy vlastne bolo.

Ako jeden z tých, kto prežili rok 1919 tu na Rožňavsku, bol som neraz oslovený aby som vyrozprával, čo o tých pohnutých dobách viem, a prispel tak svojou čiastkou k uchovaniu pamätí pre budúcnosť.

Sľúbil som teda a svoj sľub plním touto kratučkou brožúrkou, pokúsim sa v nej stručne načrtnúť beh vtedajších udalostí. Mnoho detailov sa odvtedy stratilo; človek si totiž predstavuje, ako má všetko v živej pamäti, a potom zisťuje, koľko sa mu z toho behom pätnástich rokov vytrúsilo. A tak bolo treba tu a tam siahnuť po záznamoch, kde aké ešte boli po ruke, a nimi pamäť oživiť a medzery doplniť.

Z mojej verejnej funkcie v Rožňave vyplýva, že mnoho z toho, čo sa vtedy udialo, sa točilo okolo mojej osoby. Že mnoho z toho takpovediac prechádzalo mojimi rukami, a že mnohému som určoval smer a ráz.

Isteže nutné súvislosti si vyžiadali časté zmienky o niektorých skorších udalostiach, alebo takých, ktoré prebehli za mojej prechodnej neprítomnosti v Rožňave. Prirodzene som sa nemohol vymedziť len na to, čoho som bol sám svedkom. Svoje poznámky som musel doplňovať údajmi predovšetkým o vojenských manévroch a o bojoch. Po tejto stránke som vlastné postrehy a získané informácie opravil a doplnil z prác vojenských odborníkov, hlavne z publikácie plukovníka gen. št. v. v. Zdeňka Ježka „Boj o Slovensko v letech 1918-1919“.

Udalosti som zoradil tak ako prebiehali, asi ako v kronike. Nevyvodzujem z nich žiadne hlbšie závery. Pokúsil som sa ich zachytiť sine ira et studio, pokiaľ možno bez ohľadu na osoby v nich vystupujúce. Nejde tu o nejaké pamäti v obvyklom zmysle, ani o kritické spracovanie vtedajšej doby. Je to len rada obrázkov a príbehov spojených súvislým rozprávaním.

V Rožňave v júny 1934,
Dr. V. P.

3.7.2023 :: orzo :: njn :) Po česky by to malo byt "v aprilu" :)
1.7.2023 :: Publikované v aprílY :)
8.4.2021 :: orzo :: Opravene, vdaka za postreh
7.4.2021 :: Krv- v krvi
Kosť-v kosti/žena, ulica, dlaň, kosť/
7.4.2021 :: Opravte si rychlo v krvy. Vdaka
29.12.2020 :: orzo :: Hello, chat